• Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 0243221-06
  cijena u kunama: 7432,00 Kn
  cijena s popustom u eurima: 929,00 €
  cijena s popustom u kunama: 7432,00 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 0370102080006
  cijena u kunama: 10620,00 Kn
  cijena s popustom u eurima: 1327,50 €
  cijena s popustom u kunama: 10620,00 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 220293
  cijena u kunama: 21805,88 Kn
  cijena s popustom u eurima: 2725,74 €
  cijena s popustom u kunama: 21805,88 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 30554
  cijena u kunama: 4318,30 Kn
  cijena s popustom u eurima: 539,79 €
  cijena s popustom u kunama: 4318,30 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 30588
  cijena u kunama: 5050,00 Kn
  cijena s popustom u eurima: 631,25 €
  cijena s popustom u kunama: 5050,00 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 409569
  cijena u kunama: 6565,00 Kn
  cijena s popustom u eurima: 820,63 €
  cijena s popustom u kunama: 6565,00 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 419732
  cijena u kunama: 9670,00 Kn
  cijena s popustom u eurima: 1208,75 €
  cijena s popustom u kunama: 9670,00 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 470060
  cijena u kunama: 14319,70 Kn
  cijena s popustom u eurima: 1789,96 €
  cijena s popustom u kunama: 14319,70 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 472880
  cijena u kunama: 5500,00 Kn
  cijena s popustom u eurima: 687,50 €
  cijena s popustom u kunama: 5500,00 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 473212
  cijena u kunama: 9959,00 Kn
  cijena s popustom u eurima: 1244,88 €
  cijena s popustom u kunama: 9959,00 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 490482561
  cijena u kunama: 31775,00 Kn
  cijena s popustom u eurima: 3971,88 €
  cijena s popustom u kunama: 31775,00 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 600043
  cijena u kunama: 11475,40 Kn
  cijena s popustom u eurima: 1434,43 €
  cijena s popustom u kunama: 11475,40 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 600044
  cijena u kunama: 8420,00 Kn
  cijena s popustom u eurima: 1052,50 €
  cijena s popustom u kunama: 8420,00 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 600055
  cijena u kunama: 10200,00 Kn
  cijena s popustom u eurima: 1275,00 €
  cijena s popustom u kunama: 10200,00 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 600092
  cijena u kunama: 7935,20 Kn
  cijena s popustom u eurima: 991,90 €
  cijena s popustom u kunama: 7935,20 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 600165
  cijena u kunama: 9670,00 Kn
  cijena s popustom u eurima: 1208,75 €
  cijena s popustom u kunama: 9670,00 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 600241
  cijena u kunama: 146203,20 Kn
  cijena s popustom u eurima: 18275,40 €
  cijena s popustom u kunama: 146203,20 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 600330
  cijena u kunama: 132912,00 Kn
  cijena s popustom u eurima: 16614,00 €
  cijena s popustom u kunama: 132912,00 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 601013
  cijena u kunama: 10822,50 Kn
  cijena s popustom u eurima: 1352,81 €
  cijena s popustom u kunama: 10822,50 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 601371
  cijena u kunama: 296,30 Kn
  cijena s popustom u eurima: 37,04 €
  cijena s popustom u kunama: 296,30 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 601558
  cijena u kunama: 367,80 Kn
  cijena s popustom u eurima: 45,98 €
  cijena s popustom u kunama: 367,80 Kn
 • Artikal trenutno nije na stanju
  kat. broj: 6672212002
  cijena u kunama: 14468,75 Kn
  cijena s popustom u eurima: 1537,30 €
  cijena s popustom u kunama: 12298,44 Kn

 • artikal trenutno nije na stanju
  sidreno vitlo Project X2 niski 1000W 24V 6mm

  sidreno vitlo Project X2 niski 1000W 24V 6mm

  kat. broj: 0243221-06

  7432,00 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  7432,00 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  929,00 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  vitlo LOFRANS Project X3 1500W 12V niski

  vitlo LOFRANS Project X3 1500W 12V niski

  kat. broj: 0370102080006

  10620,00 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  10620,00 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  1327,50 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  Vitlo LOFRANS falcon 1700W 12V al.

  Vitlo LOFRANS falcon 1700W 12V al.

  kat. broj: 220293

  21805,88 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  21805,88 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  2725,74 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  motor za vitlo Lofrans 1000W 24 V

  motor za vitlo Lofrans 1000W 24 V

  kat. broj: 30554

  4318,30 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  4318,30 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  539,79 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  motor za vitlo Lofrans100W 12V

  motor za vitlo Lofrans100W 12V

  kat. broj: 30588

  5050,00 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  5050,00 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  631,25 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  vitlo sidreno Lofrans el. Dorado 700W 8mm

  vitlo sidreno Lofrans el. Dorado 700W 8mm

  kat. broj: 409569

  6565,00 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  6565,00 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  820,63 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  vitlo sidreno LOFRANS' Cayman 88 1000W 12V 3/8HT

  vitlo sidreno LOFRANS' Cayman 88 1000W 12V 3/8HT

  kat. broj: 419732

  9670,00 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  9670,00 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  1208,75 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  električno vitlo Tigres 1500W 12V

  električno vitlo Tigres 1500W 12V

  kat. broj: 470060

  14319,70 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  14319,70 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  1789,96 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  vitlo LOFRANS Project X1 500W 12V niski 6mm

  vitlo LOFRANS Project X1 500W 12V niski 6mm

  kat. broj: 472880

  5500,00 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  5500,00 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  687,50 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  Vitlo Lofrans X2 1000 W 12V visoko lanac 8 mm

  Vitlo Lofrans X2 1000 W 12V visoko lanac 8 mm

  kat. broj: 473212

  9959,00 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  9959,00 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  1244,88 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  Vitlo palubno električno, kromirano SZ48

  Vitlo palubno električno, kromirano SZ48

  kat. broj: 490482561

  31775,00 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  31775,00 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  3971,88 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  vitlo Lofrans Cayman 700/12 za lanac 6mm

  vitlo Lofrans Cayman 700/12 za lanac 6mm

  kat. broj: 600043

  11475,40 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  11475,40 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  1434,43 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  Vitlo sidreno Lofrans Project X2 ALU 700W 12V visoki

  Vitlo sidreno Lofrans Project X2 ALU 700W 12V visoki

  kat. broj: 600044

  8420,00 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  8420,00 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  1052,50 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  Vitlo Lofrans sidreno Tigers 1500W 12V lanac 10 DIN

  Vitlo Lofrans sidreno Tigers 1500W 12V lanac 10 DIN

  kat. broj: 600055

  10200,00 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  10200,00 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  1275,00 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  sidreno vitlo Lofrans X2 1000W 12V lanac 8 mm visoki

  sidreno vitlo Lofrans X2 1000W 12V lanac 8 mm visoki

  kat. broj: 600092

  7935,20 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  7935,20 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  991,90 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  vitlo sidreno LOFRANS' Cayman 88 1000W 12V 10DIN766

  vitlo sidreno LOFRANS' Cayman 88 1000W 12V 10DIN766

  kat. broj: 600165

  9670,00 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  9670,00 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  1208,75 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  Vitlo LOFRANS Ercole B 3500W/24V za lanac 16 mm DIN 766

  Vitlo LOFRANS Ercole B 3500W/24V za lanac 16 mm DIN 766

  kat. broj: 600241

  146203,20 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  146203,20 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  18275,40 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  Vitlo Ercole Verticale 3500W24/V lanac 16 mm DIN 766 inox

  Vitlo Ercole Verticale 3500W24/V lanac 16 mm DIN 766 inox

  kat. broj: 600330

  132912,00 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  132912,00 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  16614,00 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  Vitlo LOFRANS Project X3 1700W 12V

  Vitlo LOFRANS Project X3 1700W 12V

  kat. broj: 601013

  10822,50 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  10822,50 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  1352,81 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  Ležaj Lofrans #297

  Ležaj Lofrans #297

  kat. broj: 601371

  296,30 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  296,30 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  37,04 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  Ležaj

  Ležaj

  kat. broj: 601558

  367,80 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  367,80 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  45,98 € (cijena sa popustom u eurima)

 • artikal trenutno nije na stanju
  sidreno vitlo CPX3 nisko 24V 10mm DIN

  sidreno vitlo CPX3 nisko 24V 10mm DIN

  kat. broj: 6672212002

  12298,44 Kn (cijena sa popustom u kunama)


  14468,75 Kn (cijena sa pdv-om u kunama)


  1537,30 € (cijena sa popustom u eurima)